İHD: Dünyadaki her 69 kişiden biri mülteci

İSTANBUL - 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında yaptıkları açıklamada yürütülen savaşlara dikkati çeken İHD, bu savaşlar nedeniyle dünya genelinde her 69 kişiden birinin mülteci konumuna düşürüldüğünü kaydetti.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi (İHD), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında, dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Siyasi partilerin, hak örgütleri ve mülteci örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü: Sığınma hakkına ve mültecilere yönelik hak ihlallerini durdurun" pankartı açıldı. Toplantıda, ortak basın açıklaması Kürtçe, Türkçe ve Arapça olmak üzere üç dilde yapıldı. 
 
Ortak açıklamanın Türkçesini yapan Suriye Sığınmacılar Platformu sözcülerinden Yıldız Önen, Birleşmiş Milletlerin 2001'den itibaren 20 Haziran'ı, Dünya Mülteciler Günü olarak anmaya başladığını hatırlattı. Geçen 23 yıla rağmen mültecilerin sorunlarının çözülmediğini belirten Önen, dünyada sığınma hakkının ve bu bağlamda uluslararası hukukun yok sayıldığını vurgulayarak, mültecilerin her geçen gün daha fazla baskı, sömürü ve hak ihlaline maruz bırakıldıkları kaydetti. Önen, mültecilere yönelik planlı olarak yayılan yanlış bilgilerle mültecilerin içinde yaşadığı toplumla çekişmeli hale getirildiğini, dile getirerek, mültecilere yönelik sorunların insan haklarını temel alan bir yaklaşımla çözülmesini istedi. 
 
2024 YILINDA SIĞINMACI SAYISI 120 MİLYONA ULAŞTI
 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR), raporuna göre, dünya genelinde yüzde 40'ı çocuk olmak üzere sığınmacı sayısının Nisan 2024 tarihi itibariyle 120 milyona ulaştığını aktaran Önen, bu sayının UNHCR'nin kayıt tutmaya başlamasından bu yana mülteci sayısının en yüksek orana ulaştığını söyledi. Her 69 kişiden birinin, tüm dünya nüfusunun yüzde 1,5'nin zorla yerinden edildiğini vurgulayan Önen, 2023'te mültecilerin yüzde 73'ü Afganistan, Suriye, Venezuela, Ukrayna ve Sudan'dan geldiğini dile getirdi. BM'nin Filistinli Mülteciler için Yardım Ajansı UNRWA'ya göre, Gazze'deki savaş nedeniyle Gazze'den 1,7 milyon insanın çoğu zaman birden fazla kez yerinden edildiğini anlatan Önen, Suriye'de 2011'den beri yaşanan savaş dolayısıyla Türkiye'ye gelen mültecilerin sayısı hakkında da bilgi verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya işaret eden Önen, Yerlikaya'nın 1 Aralık 2023 itibarıyla Türkiye'de 3,2 milyon geçici koruma altındaki Suriyeli, 1,1 milyon ikamet izni ile kalanlar, 300 bin uluslararası koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam 4,6 milyon kayıtlı göçmen bulunduğunu açıkladığını hatırlattı. Önen, resmi verilere göre, Türkiye'de 2024 Nisan ayı itibari ile 3,12 milyon Suriyeli, 170 bin Afgan, 130 bin Iraklı, 30 bin İranlı ve 30 bin diğer tabiiyetlerden olmak üzere 3,5 milyon kayıtlı mülteci, sığınmacı, göçmen bulunduğunu kaydetti. 
 
'SURİYE’Lİ MÜLTECİLERİN 1 MİLYON 540 BİNİ ÇOCUK'
 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2024 verilerine göre Türkiye’de bulunan 3,12 milyon Suriyelinin 60 bini geçici barınma merkezlerinde kaldığını paylaşan Önen, "3 milyon 60 bin Suriyeli ise kendi imkânları ile barınmaya çalışıyor. Suriyeli mültecilerin 1 milyon 540 bini çocuk 0-18 yaş,  750 bini kadınlardan oluşuyor. Yetişkin erkek sayısı ise 830 bin. Suriyeli sayısı 2017 yılında 3 milyon 700 bin ile en üst seviyede iken, özellikle gönüllü adı altında ancak geri gönderme yasağı ihlali olarak gerçekleşen zorla geri göndermeler ve hukuksuzlukların önlenmemesine bağlı Avrupa'ya kaçak geçişlerin artması ile birlikte yaklaşık 600 bin kişi azalmış durumda" ifadelerini kullandı. 
 
GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ
 
Önen, Göç İdaresi'nin verilerine göre, 2024'te 21 bin kapasiteli 30 Geri Gönderme Merkezi'nde 40 bin mültecinin tutulduğu bilgisini paylaşan Önen, "İdari gözetim kararıyla Geri Gönderme Merkezlerine alınan mülteciler kapatılmakta, suçlu muamelesi görmektedirler. Müvekkili olmayan avukatların dahi girişinin kısıtlandığı, STK’lara kapalı bu merkezlerde hastalıklar, intihar vakaları, işkence, kötü muamele, ölüm vakaları yaşandığı duyumları alınmakta ancak hiçbir denetim raporu ve resmi açıklama kamuoyu ile paylaşılmamaktadır" diye konuştu. 
 
‘OKUL VAR EĞİTİME ERİŞİM YOK’
 
Okul çağındaki mültecilerin çocuklarının anadilde eğitimin olmaması, Türkçe öğrenmeleri için gerekli desteğin sağlanmaması, yoksulluktan kaynaklı çalışmak zorunda kalmaları nedeniyle eğitimden yoksun kaldıklarını vurgulayan Önen, okula gidenlerin de ayrımcılık ve akran zorbalığına maruz kalarak eğitimlerini bıraktıklarını söyledi. Okula gidenlerin dil engeli nedeniyle eğitim düzeyi eşit olarak ilerlediği ve geride kaldıkları için okulu bıraktıklarını ifade eden Önen, "Hali hazırda okuma yazma bilmeyen, eğitim almayan kayıp bir nesilden söz edilmektedir. Kız çocuklarının erken yaşta evlilikleri ve erken yaşta anne olmalarının önüne geçilmemekte bununla ilgili olarak gerekli tedbirler alınmamaktadır. Binlerce mülteci kız çocuğu evlendirilmekte, ikinci veya üçüncü eş olarak evliliğe zorlanmaktadırlar" şeklinde konuştu. 
 
Önen son olarak mültecilerin hak temelli yaşayabilmesi için taleplerini şöyle sıralandı: 
 
"* Mültecilere yönelik hak temelli bir yaklaşımın benimsenmesi,
 
* Kadın, çocuk, LGBTİ+ birey,  yaşlı ve  engellilerin haklara erişimlerini sağlayacak sosyal destek mekanizmalarının kurulması ve  acilen işler hale getirilmesi,
 
*  Mülteci çocuk ve gençlerin anadilde eğitim de dahil eğitim hakkına erişiminin sağlanması, çocuk işçiliğinin önlenmesi,
 
*Kız çocuklarının eğitime erişimlerinin kolaylaştırılması, erken yaşta evlendirilmelerinin önlenmesi için tedbirler alınması,
 
*  Anne ve çocuk ölümlerindeki ciddi tablo da göz önünde bulundurularak, özellikle anne, çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanların sağlık ve bakım hizmetlerine tam erişiminin sağlanması,
 
*  Kayıt dışı çalışmanın yarattığı ağır sömürünün önlenmesi için çalışma izni uygulamasının kolaylaştırılması,
 
*   Medyada ve siyasette daha da öne çıkan ve ırkçı saldırıları motive eden mültecilerle ilgili ayrımcı söylemlerden vazgeçilmesi, önleyici tedbir alınması,
 
*    Nefret saldırılarının durdurulması,  karşımıza çıkan cezasızlık uygulamasına son verilmesi,
 
*  1951 Cenevre sözleşmesine 1967 de konulan coğrafi çekincenin kaldırılması, ülke içinde ve dışında serbest dolaşım ve yerleşim hakkının sağlanması,
 
*  AB- Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması ve  mültecilik hakkına tehdit oluşturan tüm ikili anlaşmaların geri çekilmesi, Frontex uygulamasının denetlenmesi ve yakın izlemeye alınması,
 
* Sınırlar açılarak insan kaçakçılığının önlenmesi,
 
* Mültecileri sınırdan geçmek için yasadışı- tehlikeli yollara sevk eden politika ve söylemlerden vazgeçilmesi,
 
* BMMYK’nın uluslararası koruma başvuruları konusunda Türkiye’de yeniden aktif faaliyet göstermesi,
 
* Göç İdaresinin uluslararası koruma ve ikamet başvurularının alınması başta olmak üzere  mültecilerin taleplerini karşılayacak güven verici, keyfiyetten uzak, mültecilerin erişimini kolaylaştıran bir sistem kurması
 
*  Suriyelilere uluslararası koruma başvurusunda bulunma yolunun açılması
 
* Sınırdışı ve Geri İtme gibi “Geri Gönderme Yasağı”na aykırı uygulamaların durdurulması,
* Geri Gönderme Merkezlerinde( GGM) insani tutulma koşullarının sağlanmasından öte, idari gözetim uygulaması ve mültecilerin bu merkezlerde tutulmasına son verilmesi, GGM’lerin kapatılması,
 
* Eğitim, sağlık, barınma ve çalışma gibi temel haklar bakımından vatandaşlarla eşit hakların sağlanması,
* Kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddeti önleyici, kadın ve çocukları koruyucu etkin mekanizmaların hayata geçirilmesi,
 
* Dil ve maddi imkan sorunları da gözetilerek adalete erişim ve hukukun korumasından yararlanma konusunda eşitlik ve yeterli imkân sağlanması
 
* Mültecilere kendi dillerinde ücretsiz hizmet sunacak, kolay ulaşılabilir resmi danışma merkezlerinin kurulması,
 
* Mültecilere dair politikalar belirlenirken, mültecilerin ve alanda çalışan sivil örgütlerin görüş ve önerilerinin etkin değerlendirilmesi,
 
* Uzun süre Türkiye'de yaşayan ve geri dönmesi savaş ve sonraya etkilerinin neden olduğu koşullar çerçevesinde mümkün görünmeyen mültecilere vatandaşlık verilmesi, için acil adımlar atılsın."
 
 

Diğer başlıklar

10:36 Bakırhan: İnsanlar geçim derdinde iktidar savaş peşinde | CANLI
09:49 Jin derginin yeni sayısının konusu ırkçılık
09:40 Peyas'ta 'özel savaş' atölyesi
09:25 Amed'de mahkeme kararına rağmen sağlıkçılar kamerayla izleniyor
09:23 9 yıl geçti: Olay aydınlatılmadı, dosya Yargıtay’da bekletiliyor
09:21 Gazeteci Işık: KDP’nin işbirliği iktidarını sürdürme çabasıdır
09:16 DEDAŞ'ın kesintileri hasta çocuğu nefessiz bıraktı
09:12 Sosyalist partilerden saldırılara karşı 'ortak mücadele' çağrısı
09:10 Sırtında platin ve tek böbrekle yaşayan tutsağın durumu ağır
09:07 Yozgat Cezaevi ihlal raporunda yok yok!
09:04 Kiras-fîstan fiyatları dörde katlandı
09:00 21 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
08:32 Adana'da deprem
00:25 Gençlik örgütleri Pîrsus için yasaklanan Taksim Meydanı’na çıktı
20/07/2024
23:55 33 düş yolcusu Avrupa'da anıldı
23:27 Gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı
23:21 Özgür Özel’den Pîrsûs Katliamı paylaşımı
22:59 32 yılın aradan tahliye edilen Güneş’e kitlesel karşılama
22:09 Fotoğrafçı Murat Yazar’dan haber alınamıyor
21:40 İrade gaspına karşı nöbetler sürüyor: Kayyım zihniyetinden vazgeç
21:24 Gever’de Gülistan Doku Futbol Turnuvasının final maçı oynandı
20:32 Katliam yasası protesto edildi
19:01 KDP’ye çağrı: İhanete son ver
18:52 Akbelen Ormanı için büyük buluşma
18:03 Pîrsûs'ta katledilenler İstanbul'da anıldı: Düşleri yarım kalmayacak
18:01 Wan’da iki ilçede sel
16:43 Sebahat Tuncel: Mücadele varsa zafer de vardır
15:51 Hastanedeki yemekten zehirlenen çalışan 3 gündür tedavi altında
15:36 Ağır hasta tutsağa hücre cezası verildi
15:08 Kuday ve Menteş’in tahliyesi istendi
14:57 Efrîn’de 9 kişi kaçırıldı
14:39 Mülteci teknesinde yangın: 40 ölü
14:09 Düş yolcuları anıldı: Mezarlarına karanfil ve oyuncak bırakıldı
14:04 Yolcu treni otomobile çarptı: 3 ölü
14:03 Kafe saldırısında bir kişi daha gözaltına alındı
13:29 Emniyet yetkilisi ‘gözaltında’ dedi, 32 yıldır haber yok
13:16 DEM Parti Merkez İlçe Eşbaşkanı tutuklandı
12:30 Kayıp yakınları 4 kentte adalet talep etti
12:25 Kadın Stratejik Planlama Çalıştayı: Yerel demokrasi kadınla başlar
12:00 Cezaevinde adli tutuklunun kendini yaktığı iddiası
11:58 Yaşamını yitiren 30 yıllık tutsak Yaşa Amed’de defnedildi
11:43 Pirsûs’ta katledilenler anıldı: Düşleri yarım kalmayacak
11:30 Ekoloji örgütleri 28 Temmuz'da Şirnex'te olacak
11:23 Çin’de köprü çöktü: 11 ölü, 30 kayıp
11:09 Federe Kurdistan Bölgesi’nde 1 yarbay hayatını kaybetti
11:02 DEM Parti Kadın Meclisi'nden kampanya: Özgür ve eşit yaşamda ısrarcıyız
10:27 Şêladizêli imamdan KDP’ye tepki: Bölgemizin özgürlüğünü istiyoruz
10:14 Giresun'da sel ve heyelan
09:47 Kadınlardan KDP’ye tepki: İhanet çizgisinden dön
09:42 Dicle Üniversitesi’nde yemek zehirlenmesi: Personele rapor verilmedi
09:41 Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi: Savaş karşıtlarına birlikte mücadele çağrısı
09:40 ‘Amaç Kobanê’deki devrimi bu topraklarla buluşturmaktı’
09:32 CPT eski üyesi Restellini: İmralı yeniden ziyaret edilmeli
09:22 ‘Türkiye cesareti KDP’nin ihanet çizgisinden alıyor’
09:19 Şirnex’te sağlıkta kriz derinleşiyor: Ameliyatların sayısı düşürüldü
09:14 Gazeteci Topaloğlu’nun avukatı: Medya eliyle operasyon çekildi
09:11 Ağaçların kesildiği noktalara kalekollar inşa ediliyor
09:09 Aydınlar hemfikir: Kürt sorunu savaşla çözülmez
09:07 Kıbrıslı yazar Şah: Türkiye'nin işgalinin sonlandırılmasını istiyoruz
09:00 20 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
19/07/2024
22:58 KNK'nin temasları sürüyor: KDP işgalin ortağı oldu
22:47 Yaşamını yitiren tutsağın cenazesi Amed’e getirildi
22:39 Akdeniz’de ortak mücadele vurgusu
22:23 Birca Belek yeni mezunlar verdi
22:12 KDP’ye birçok kentte tepki:Bimire xiyanet, bijî berxwedan
21:48 Bakırhan Tarım Mitingi'nde konuştu: Bunlar bizim ekmeğimizi çalanlardır
21:20 33 düş yolcusu için zincir oluşturuldu
20:47 Kadınlar 9’uncu yargı paketine karşı mücadeleyi büyütüyor
20:06 Semsûr’da kadın katliamı
19:23 DEM Parti'den Qoser'de miting: Toprağımızı savunacağız
17:47 Pirsûs Katliamı'nda hayatını kaybeden Günebakan anıldı
17:20 Ortodoks Kilisesi'nde görevli Aykurt yaşamını yitirdi
17:11 Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
17:00 Bakırhan yangın bölgesinde: Bu DEDAŞ’ın katliamıdır
16:47 Irak’taki aşiretler saldırılara karşı parlamentoyu göreve çağırdı
16:46 Şenyaşar davası: Tanıkların dinlenilmesi talebine ret
16:40 Uçar: Bu savaşa geçit vermeyelim
16:06 Tez-Koop-İş: Enflasyonun asıl sorumlusu iktidardır
15:47 Eylemler 13’üncü haftasında: Tecride son verin
15:45 DEM Parti'den TÜİK hakkında suç duyurusu
15:26 Emniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
15:12 Kadınlara saldıran kişi bu sefer de hakaret etti
15:10 Polisin tehdit ettiği gazeteci Kaya'dan suç duyurusu
15:03 KDP Kerkük'te Kürt karşıtı cepheyle anlaştı
14:28 Êlih Belediyesi kültür programlarının startını verdi
14:19 Erbek’in cenazesi 4 yıl sonra ailesine verildi
14:19 10 vekilin fezlekeleri Meclis’te
14:18 Tutuklanan annelere çıplak arama ve ayakta sayım dayatması
13:59 DEM Parti'den emekli aylığı ve asgari ücret önergesi
13:48 Hastanede yemek boykotu: Sorumlular cezalandırılsın
13:34 Demirtaş: Faşist bir siyasetçi olsaydım yargı beni korurdu
13:25 Avukat Çiftçi'nin serbest bırakılması istendi | YENİLENDİ
13:19 ‘Kobay’ olarak kullanılan kişiden yetkililer hakkında suç duyurusu
13:03 Tuncel: Türkiye Kurdistan’ı ilhak ediyor, KDP ses çıkartmıyor
12:21 Komate'de orman kıyımı sürüyor
11:32 3'ü anne 9 kişinin tutukluluğuna itiraz: Dosyada delil yok
11:15 40 aydır haber alınamayan Abdullah Öcalan için yeni başvuru
10:50 DEM Parti: Rojava Devrimi'nin korumak hepimizin sorumluluğu
10:48 İşkence gören genç ve avukatları öldürülme tehdidi altında
10:25 Türkiye’den askeri sevkiyat ve bombalama
10:24 İzmir’deki orman yangını devam ediyor
10:22 Ameliyat sonrası hayatını kaybeden tutuklunun ailesi: İhmal var
10:00 İsrail’in başkenti Tel Aviv’e saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
09:51 'Oğlumun katledildiği gün adalet onunla gömüldü'
09:50 DEDAŞ sayaç okumadan binlerce TL’lik fatura kesti
09:50 Açlık grevindeki Şengül’ün durumu ağırlaşıyor
09:46 Şêx Berzencî: İşgal saldırılarını kabul etmiyoruz
09:45 Gazeteci Topaloğlu: Mükerrer bir dosyadan komplo kuruldu
09:44 ‘Berxbir Festivali’ asimilasyon aracına dönüştürüldü!
09:25 Kadınların inşa ettiği ‘demokratik ulus’ yaşam
09:20 ‘KDP AKP-MHP’nin alt kolu gibi çalışıyor'
09:09 'Bir kişi bile kalsak adalet mücadelemiz sürecek'
09:06 ‘ÖMK’nin akıbeti ortaya konulacak mücadeleye bağlı’
09:05 9 yıldır aydınlatılmayan katliamda mağdur aileler sanık oldu
09:00 19 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
08:50 Elektrik kaçağı soruşturmasında 14 tutuklama
08:37 6 il için sağanak uyarısı
18/07/2024
23:21 Kamuda tasarruf teklifi Meclisten geçti
23:16 İzmir'de orman yangınları yerleşim yerlerine ulaştı
23:06 Farqîn Belediyesi’nden üç dilde karşılama
22:32 İstanbul ve Colemêrg’te kayyım nöbeti: Kürt halkı diz çökmedi, çökmeyecek
21:08 Tahliye edilen 31 yıllık tutsak: Mücadeleye devam
21:02 Bozan’dan iktidara: Peygamberin hadisini de çiğneyecek misiniz?
20:52 Feministlerden Kurdistan raporu: Kadınlar belediyelere daha rahat giriyor
20:30 Suruç Aileleri İnisiyatifinden Riha'da panel
19:32 Kadınlardan işkence ve tacize tepki: Meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz
19:30 Foça'da orman yangını
18:54 Artuklu Belediyesi’ne haciz başlatıldı: Gerekirse çadırda hizmet götüreceğiz
17:58 Dicle Amed Kadın Platformu: Mücadeledeyiz vazgeçmiyoruz
17:39 Çiğli Belediyesi işçileri: İşimizi alana kadar eylemimiz sürecek
17:33 Meclis'te çiftçe standart: Kürtçe'ye kapanan mikrofon Arapça’da açık!
17:11 Munzur Festivali'nin programı belli oldu
16:18 İzmir’in 2 ilçesinde orman yangını
16:00 Saldırılara birçok kentten tepki: İşgale ve ihanete hayır
15:52 DEM Parti Pirsûs Katliamı için Meclis araştırması istedi
15:48 Irak’taki aşiretlerden saldırılara ortak tepki
15:46 ‘İşgale’ karşı ortak mücadele çağrısı
15:20 KNK heyeti Süleymaniye’de
15:02 ÖHD’den Çukurova cezaevleri raporu: Tecride son verilmeli
14:31 Birçok kentte tutsak avukata özgürlük talebi
14:00 Eylemdeki BES üyelerinden 7 talep
13:57 Manisa'da orman yangını
13:47 Kayyım kararının iptali için başvuru
13:37 Temelli: Toplumsal barışın yolu Suriye’deki özerk yönetimle diyalogdan geçiyor
13:23 Gazeteci Topaloğlu Marmara Cezaevi’ne sevk edildi
12:56 DFG: Gazetecilerin hedef gösterilmesini kınıyoruz
12:43 CPT: Saldırıda hayatını kaybeden kişi peşmergeydi
12:37 YNK Başkanlık Divan üyesinden saldırılara tepki
12:29 ‘Bağdat’ın sessizliği nedeniyle Türkiye ihlallerini sürdürüyor’
12:08 24 siyasetçiye verilen cezalar onandı